Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä

Luku 9 – Ideologiattomat

Ideologiattomat voivat omasta puolestaan elää, työskennellä ja kuluttaa minkä tahansa talousideologian puitteissa. Heille kelpaa yhtä hyvin eläminen niin Jaetaan-taloudessa (ei rahaa eikä taloudellista kilpailua) kuin Raha- ja kilpailutaloudessa (R&K). Heille talousideologiat eivät ole henkilökohtaisella tasolla mitään erityisen tärkeää.

Käytännössä he toimivat kuitenkin aina jonkin talousideologian puitteissa ja ehdoilla; esimerkiksi joko Jaetaan-taloudessa tai Raha- ja kilpailutaloudessa. Kuitenkin sikäli, kun Jaetaan-talouden toimijat, R&K:n toimijat, ideologiattomat ja valtio pääsevät asiassa sopimukseen, ideologiaton voi sekä työskennellä että saada hyödykkeitä ja tuloa yhtäaikaa (esim. saman päivän aikana) sekä Jaetaan-taloudesta että R&K:sta molempien suuntausten ehdoilla.

Ideologiattomat voivat halutessaan toimia tärkeässä roolissa Raha- ja kilpailutalouden inflaation säätelijänä ja työvoimareservinä. He voivat työskennellä Jaetaan-taloudessa ja olla samalla R&K:n työmarkkinoiden käytettävissä lisäten täten sen työn tarjontaa ja hilliten sen inflaatiota. Toisaalta tarpeen tullen ja inflaation salliessa he voivat siirtyä työskentelemään R&K:n yrityksiin, jotka voivat täten nostaa tuotantoaan. Laskusuhdanteen aikana he voivat siirtyä taas takaisin Jaetaan-talouden toimijaksi. Näin ideologiattomien avulla on ainakin periaatteessa mahdollista saavuttaa Raha- ja kilpailutalouteen 0 %:n työttömyys ilman, että inflaatio siellä nousee haitallisen ja hallitsemattoman korkeaksi.

Halutessaan ja sopivin sopimuksin ideologiattomat voivat tuoda Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmään ylimääräisen annoksen lisää joustavuutta.