Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä

Kirjoittaja

Antti Laukkanen

Syksyllä 2017 minulla oli joitain hajanaisia ajatuksia tällä nettisivustolla esittelemästäni talousjärjestelmästä. Idea kirkastui minulle maaliskuussa 2018. Sen jälkeen se vei minut mennessään. Juuri nyt en voi keksiä mitään parempaa tekemistä, kuin kehittää ja edistää tätä talousjärjestelmää.

Viimeiset noin kymmenen vuotta olen ollut kiinnostunut kaikesta talouteen liittyvästä – erityisesti kansantaloudesta ja talousjärjestelmistä. Tänä aikana olen perehtynyt muiden ihmisten ajatuksiin aiheista. Minulle tyypilliseen tapaan olen ollut "kaikesta kaikkien kanssa erimieltä" ja "minulla on ollut mielipide joka asiaan".

Tyytymättömyyteni muiden ajatuksiin ja toimintaan on johtanut siihen, että en ole lähtenyt niistä yhteenkään mitenkään pysyvämmin mukaan. Nyt olen löytänyt ajatuksen, jonka takana voin seistä täysin omana itsenäni ja ilman, että minulla on jatkuvasti se tunne, että tässä on jotain päin seinää ja että en halua toimia näin.

Ihan pohjimmiltani ajattelen, että en tiedä kaikesta kaikkea ja että en myöskään tiedä mistään yksittäisestä asiasta kaikkea. Teen kuitenkin erilaisia oletuksia, jotta toimintani olisi ylipäätään mahdollista.

Tällä varauksella kannatan Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmän perusideaa – sitä, että jokainen voi elää, tehdä työtä ja kuluttaa oman talousideologiansa mukaan sekä samalla tehdä taloudellista yhteistyötä kaikkien muiden kanssa riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää.

Tällaisessa talousjärjestelmässä haluan elää. Sen puitteissa haluan elää Jaetaan-taloudessa eli kokonaan ilman rahaa ja taloudellista kilpailua sekä jakaa työt ja työn tulokset tarpeen ja kiinnostuksen mukaan tasapuolisesti kaikkien saman talousideologian mukaan elävien ja kaikken muidenkin halukkaiden kanssa.

En kannata ainoatakaan sellaista talousjärjestelmää, jossa kaikki painostetaan tai pakotetaan elämään yhden talousideologian mukaan.

Ihmiskuvaani kuuluu se, että erilaisia talousideologoita, maailmankatsomuksia, ihmiskuvia, uskonnollisia vakaumuksia yms. omaavien ihmisten on mahdollista ja kannattaa elää yhdessä rauhanomaisesti toisiaan kunnioittaen ja taloudellista yhteistyötä tehden.

Terveisin,
Antti Laukkanen